Контакти

Телефон
Имейл адрес

Крум Благоев – /Управител/ +359 89 888 6467; krum@ka-speed.eu

Йовка Станева – /Ръководител, отдел „Продажби“/ +359 88 544 0304; staneva@ka-speed.eu

Михаела Танева – /Мениджър, чуждестранни партньори / +359 87 643 6143; taneva@ka-speed.eu

Видка Илиева –  /Отдел „Счетоводство и финанси“/; +359 89 431 0821; ilieva@ka-speed.eu

Петя Боекова – /Експерт, маркетинг/; +359 88 370 3344; boekova@ka-speed.eu